خرداد ۱۳, ۱۳۹۶

روش مطالعه درس زمین شناسی در امتحان نهایی

میتوانیم به زمین شناسی درس مظلوم کنکور لقب بدهیم!چرا که از نظر استراتژیک اهمیت چندانی در کنکور ندارد،البته جای سوال است که اگر زمین شناسی هیچ […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۶

روش مطالعه درس تاریخ در امتحان نهایی

اگر عاشق رشته علوم سیاسی هستید پس عزم خود را برای گرفتن نتیجه مناسب در درس تاریخ جزم کنید،درس تاریخ مهم ترین درس برای ورود به […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۶

روش مطالعه درس شیمی در امتحان نهایی

دانش آموز عزیز امیدوارم امتحان زبانت را خوب داده باشی و با تمام قدرت برای امتحان بعدی حاضر بشوی،درس شیمی جزء درس های فرگشتی امتحان نهایی […]
خرداد ۸, ۱۳۹۶

روش مطالعه درس زبان خارجه برای امتحان نهایی

اگر بخواهیم فقط از یک درس نام ببریم که تا انتهای دوره تحصیلی شما همراه خواهد بود آن درس زبان است،در همه امتحانات پیشِ روی خودتان […]