موضوعات:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
استرس قبل امتحان
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 1 روز قبل • 
6 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
بحث و تبادل نظر راجب امتحان نهایی دین و زندگی سوم دبیرستان
بی پاسخNIRVANA commented 1 روز قبل • 
24 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امتحانات نهایی پیش
بی پاسخحانیه پرسیده شد 3 روز قبل • 
9 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کتاب
بی پاسختوفیقی پرسیده شد 3 روز قبل • 
5 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
نمره قبولي
بی پاسخMohadese پاسخ 6 روز قبل • 
34 تعداد بازدید2 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
رتبه برتر و تابستان؟؟؟
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 1 هفته قبل • 
21 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کنکور۹۷
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 1 هفته قبل • 
24 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
انگیزه
بی پاسخpardis پرسیده شد 1 هفته قبل • 
14 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تغییر رشته
بی پاسخاحمد کهرایی پرسیده شد 1 هفته قبل • 
7 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امروز چقد درس خوندی؟
بی پاسخf.ahmadi217 پاسخ 2 هفته قبل
1869 تعداد بازدید33 تعداد پاسخ‌ها1تعداد امتیاز
رقابت دوستانه
بی پاسخpardis پاسخ 2 هفته قبل • 
45 تعداد بازدید2 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تنظیم ساعت خواب
پاسخ داده شدهpardis commented 2 هفته قبل • 
69 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها1تعداد امتیاز
تصمیم مهم
بی پاسخpardis پاسخ 2 هفته قبل • 
35 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
سوالات مشاوره از استاد گلی
بی پاسخelshan1378 پاسخ 3 هفته قبل • 
175 تعداد بازدید4 تعداد پاسخ‌ها-1تعداد امتیاز
چه رتبه ای برای قبولی در مشاوره شهید بهشتی لازم است؟؟
بی پاسخمرجان پرسیده شد 3 هفته قبل
21 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز