موضوعات:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
کدام کلاس کنکور؟
پاسخ داده شدهحسن حسن پاسخ 4 هفته قبل • 
46 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
شرط قبولی
پاسخ داده شدهحسن حسن پاسخ 4 هفته قبل • 
51 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
اقماری
بی پاسخمحمدپارسا پرسیده شد 4 هفته قبل
17 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
ماه رمضان
بی پاسخحسن گلی commented 1 ماه قبل • 
66 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
معافیت تحصیلی
بی پاسخحسن گلی commented 1 ماه قبل • 
67 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کامپیوتر
بی پاسخحسن گلی commented 2 ماه قبل • 
78 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امتحانات نهایی
بی پاسخحسن گلی commented 2 ماه قبل • 
61 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تاثیر معدل در کنکور ۹۷
بی پاسخحسن گلی commented 2 ماه قبل • 
71 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
بحث و تبادل نظر راجب امتحان نهایی دین و زندگی سوم دبیرستان
بی پاسخcod_1395 پاسخ 2 ماه قبل • 
118 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
استرس قبل امتحان
پاسخ داده شدهحسن حسن پاسخ 2 ماه قبل • 
88 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امتحانات نهایی پیش
بی پاسخحانیه پرسیده شد 2 ماه قبل • 
72 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کتاب
بی پاسختوفیقی پرسیده شد 2 ماه قبل • 
67 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
نمره قبولي
بی پاسخMohadese پاسخ 2 ماه قبل • 
105 تعداد بازدید2 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
رتبه برتر و تابستان؟؟؟
پاسخ داده شدهحسن حسن پاسخ 2 ماه قبل • 
102 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کنکور۹۷
پاسخ داده شدهحسن حسن پاسخ 2 ماه قبل • 
101 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز