موضوعات:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
انتخاب رشته
پاسخ داده شدهحسن حسن پاسخ 3 هفته قبل • 
11 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کدام کلاس کنکور؟
پاسخ داده شدهحسن حسن پاسخ 2 ماه قبل • 
59 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
شرط قبولی
پاسخ داده شدهحسن حسن پاسخ 2 ماه قبل • 
60 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
اقماری
بی پاسخمحمدپارسا پرسیده شد 2 ماه قبل
24 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
ماه رمضان
بی پاسخحسن گلی commented 2 ماه قبل • 
73 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
معافیت تحصیلی
بی پاسخحسن گلی commented 2 ماه قبل • 
79 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کامپیوتر
بی پاسخحسن گلی commented 3 ماه قبل • 
89 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امتحانات نهایی
بی پاسخحسن گلی commented 3 ماه قبل • 
70 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تاثیر معدل در کنکور ۹۷
بی پاسخحسن گلی commented 3 ماه قبل • 
85 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
بحث و تبادل نظر راجب امتحان نهایی دین و زندگی سوم دبیرستان
بی پاسخcod_1395 پاسخ 3 ماه قبل • 
127 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
استرس قبل امتحان
پاسخ داده شدهحسن حسن پاسخ 3 ماه قبل • 
98 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امتحانات نهایی پیش
بی پاسخحانیه پرسیده شد 3 ماه قبل • 
83 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کتاب
بی پاسختوفیقی پرسیده شد 3 ماه قبل • 
76 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
نمره قبولي
بی پاسخMohadese پاسخ 3 ماه قبل • 
115 تعداد بازدید2 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
رتبه برتر و تابستان؟؟؟
پاسخ داده شدهحسن حسن پاسخ 3 ماه قبل • 
112 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز