موضوعات:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
شرط قبولی
بی پاسخیاری پرسیده شد 3 روز قبل • 
11 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کدام کلاس کنکور؟
بی پاسخمقدم پرسیده شد 3 روز قبل • 
7 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
اقماری
بی پاسخمحمدپارسا پرسیده شد 3 روز قبل
4 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
ماه رمضان
بی پاسخحسن گلی commented 2 هفته قبل • 
40 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
معافیت تحصیلی
بی پاسخحسن گلی commented 3 هفته قبل • 
39 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کامپیوتر
بی پاسخحسن گلی commented 3 هفته قبل • 
37 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امتحانات نهایی
بی پاسخحسن گلی commented 3 هفته قبل • 
45 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تاثیر معدل در کنکور ۹۷
بی پاسخحسن گلی commented 3 هفته قبل • 
50 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
بحث و تبادل نظر راجب امتحان نهایی دین و زندگی سوم دبیرستان
بی پاسخcod_1395 پاسخ 1 ماه قبل • 
93 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
استرس قبل امتحان
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 1 ماه قبل • 
59 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امتحانات نهایی پیش
بی پاسخحانیه پرسیده شد 1 ماه قبل • 
51 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کتاب
بی پاسختوفیقی پرسیده شد 1 ماه قبل • 
48 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
نمره قبولي
بی پاسخMohadese پاسخ 1 ماه قبل • 
83 تعداد بازدید2 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
رتبه برتر و تابستان؟؟؟
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 1 ماه قبل • 
76 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کنکور۹۷
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 1 ماه قبل • 
77 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز