موضوعات:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
شرط قبولی
بی پاسخیاری پرسیده شد 3 روز قبل • 
11 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کدام کلاس کنکور؟
بی پاسخمقدم پرسیده شد 3 روز قبل • 
7 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
اقماری
بی پاسخمحمدپارسا پرسیده شد 3 روز قبل
4 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
ماه رمضان
بی پاسخحسن گلی commented 2 هفته قبل • 
40 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
معافیت تحصیلی
بی پاسخحسن گلی commented 3 هفته قبل • 
39 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کامپیوتر
بی پاسخحسن گلی commented 3 هفته قبل • 
37 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امتحانات نهایی
بی پاسخحسن گلی commented 3 هفته قبل • 
44 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تاثیر معدل در کنکور ۹۷
بی پاسخحسن گلی commented 3 هفته قبل • 
50 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امتحانات نهایی پیش
بی پاسخحانیه پرسیده شد 1 ماه قبل • 
51 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کتاب
بی پاسختوفیقی پرسیده شد 1 ماه قبل • 
48 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
انگیزه
بی پاسخpardis پرسیده شد 1 ماه قبل • 
60 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تغییر رشته
بی پاسخاحمد کهرایی پرسیده شد 1 ماه قبل • 
39 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
چه رتبه ای برای قبولی در مشاوره شهید بهشتی لازم است؟؟
بی پاسخمرجان پرسیده شد 2 ماه قبل
54 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
معدل ديپلم
بی پاسخAlikarimi commented 2 ماه قبل • 
91 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
سوم تجربی
پاسخ داده شدهcod_1395 commented 2 ماه قبل • 
135 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز