موضوعات:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
اقماری
بی پاسخمحمدپارسا پرسیده شد 2 ماه قبل
24 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
ماه رمضان
بی پاسخحسن گلی commented 2 ماه قبل • 
74 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
معافیت تحصیلی
بی پاسخحسن گلی commented 2 ماه قبل • 
79 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کامپیوتر
بی پاسخحسن گلی commented 3 ماه قبل • 
89 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امتحانات نهایی
بی پاسخحسن گلی commented 3 ماه قبل • 
70 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تاثیر معدل در کنکور ۹۷
بی پاسخحسن گلی commented 3 ماه قبل • 
86 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امتحانات نهایی پیش
بی پاسخحانیه پرسیده شد 3 ماه قبل • 
83 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
کتاب
بی پاسختوفیقی پرسیده شد 3 ماه قبل • 
76 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
انگیزه
بی پاسخpardis پرسیده شد 3 ماه قبل • 
95 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تغییر رشته
بی پاسخاحمد کهرایی پرسیده شد 3 ماه قبل • 
74 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
چه رتبه ای برای قبولی در مشاوره شهید بهشتی لازم است؟؟
بی پاسخمرجان پرسیده شد 4 ماه قبل
67 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
معدل ديپلم
بی پاسخAlikarimi commented 4 ماه قبل • 
110 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
سوم تجربی
پاسخ داده شدهcod_1395 commented 4 ماه قبل • 
156 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
بنيه علمي
بی پاسخمحمدرضازارع پرسیده شد 4 ماه قبل • 
110 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
شروع دوباره
بی پاسخZahra76 commented 4 ماه قبل • 
127 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها1تعداد امتیاز