موضوعات:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
انگیزه
بی پاسخpardis پرسیده شد 1 ماه قبل • 
59 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تغییر رشته
بی پاسخاحمد کهرایی پرسیده شد 1 ماه قبل • 
39 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
امروز چقد درس خوندی؟
بی پاسخf.ahmadi217 پاسخ 2 ماه قبل
1960 تعداد بازدید33 تعداد پاسخ‌ها1تعداد امتیاز
رقابت دوستانه
بی پاسخpardis پاسخ 2 ماه قبل • 
83 تعداد بازدید2 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تنظیم ساعت خواب
پاسخ داده شدهpardis commented 2 ماه قبل • 
110 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها1تعداد امتیاز
تصمیم مهم
بی پاسخpardis پاسخ 2 ماه قبل • 
64 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
سوالات مشاوره از استاد گلی
بی پاسخelshan1378 پاسخ 2 ماه قبل • 
216 تعداد بازدید4 تعداد پاسخ‌ها-1تعداد امتیاز
چه رتبه ای برای قبولی در مشاوره شهید بهشتی لازم است؟؟
بی پاسخمرجان پرسیده شد 2 ماه قبل
54 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
فیزیک
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 2 ماه قبل • 
61 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
خستگی
پاسخ داده شدهcod_1395 commented 2 ماه قبل • 
107 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
سرعت كم مطالعه
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 2 ماه قبل • 
77 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تصمیم مهم
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 2 ماه قبل • 
75 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
خواب
پاسخ داده شدهMohadese commented 2 ماه قبل • 
72 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
برنامه دقیق
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 2 ماه قبل • 
76 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
برنامه ریزی برای نهایی
بی پاسخcod_1395 پاسخ 2 ماه قبل
108 تعداد بازدید3 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز