موضوعات:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
معدل ديپلم
بی پاسخAlikarimi commented 2 ماه قبل • 
91 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
فیزیک سوم.
پاسخ داده شدهcod_1395 commented 2 ماه قبل • 
77 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
سوم تجربی
پاسخ داده شدهcod_1395 commented 2 ماه قبل • 
135 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
رفتن به مدرسه در تابستان
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 3 ماه قبل • 
79 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
بنيه علمي
بی پاسخمحمدرضازارع پرسیده شد 3 ماه قبل • 
87 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
آیا میتونم؟
پاسخ داده شدهحسن گلی پاسخ 3 ماه قبل • 
103 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
شروع دوباره
بی پاسخZahra76 commented 3 ماه قبل • 
108 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها1تعداد امتیاز
درباره برنامه ریزی امتحان نهایی
پاسخ داده شدهNegun commented 3 ماه قبل • 
139 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
مشکل در مورد وقت استراحت
بی پاسخحسن گلی commented 3 ماه قبل • 
86 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
تعطیلی مدارس
بی پاسخMohadese commented 3 ماه قبل • 
71 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
زيست پيش
بی پاسخhanieh commented 3 ماه قبل • 
68 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
روش صحیح خواندن ادبیات
بی پاسخhanieh پرسیده شد 3 ماه قبل • 
83 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
سوالای کنکوری زیست و حل کنیم؟؟
پاسخ داده شدهMohadese commented 3 ماه قبل
96 تعداد بازدید1 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
حواسپرتی
بی پاسخmatin48 commented 3 ماه قبل • 
144 تعداد بازدید2 تعداد پاسخ‌ها0تعداد امتیاز
درباره برنانه ریزی کنکوری
بی پاسخAsal commented 3 ماه قبل • 
106 تعداد بازدید0 تعداد پاسخ‌ها1تعداد امتیاز