برنامه پیشنهادی دوران عید ( ۷ فروردین قلمچی+ ۵ فروردین گزینه دو ) تجربی


دانش آموزان و داوطلبان عزیز سلام همانطور که می دانید از امروز دوران طلایی عید شروع شده است و شما می توانید در این بازه خوب به جمع بندی کل پایه یا یک پایه بپردازید و رشد تراز و درصد خوبی را در درس هایتان شاهد باشید. بنابراین برای این دوران خیلی مهم من یک برنامه پیشنهادی و چند نکته آماده کرده ام که از آن ها استفاده کنید. برای دو آزمون معروف قلمچی و گزینه دو.

مطمئن باشید با استفاده از همین نکات می توانید یک عید بی نظیر را سپری کنید و البته برای آموزش بیشتر در دوران عید در پایان این مقاله شمارا به یک کلاس عیدی هم دعوت خواهم کرد که می توانید در آن ثبت نام کنید.

قلمچی

کانون قرار است در ۷ فروردین هر دو پایه دهم و یازدهم را از داوطلبان امتحان بگیرد. چند سوال مهم اینجا باید پاسخ داده شود.

اول دهم را مطالعه کنم یا یازدهم؟ ابتدا باید پایه ای که در آن احساس ضعف بیشتری می کنید را مطالعه کنید. اگر در دهم خوب هستید و در یازدهم ضعیف بهتر است پارت ابتدایی عید را به یازدهم اختصاص دهید.

روش مطالعه دروس چگونه باید باشد؟ در دوران عید نمی شود به مانند ابتدای سال مطالب را خواند و تست حل کرد. شما باید در این دوران برعکس عمل کنید و به صورت اول تست و بعد بررسی درس خواندن خود را اجرا کنید. مثلا فرض کنید شما می خواهید کل فیزیک یازدهم را در یک هفته جمع بندی کنید. چگونه این کار ممکن است؟ شما باید ابتدا از هر فصل فیزیک یازدهم یک آزمون سی الی چهل سواله حل کنید. و بعد ببینید مشکلات و نقص هایتان در کجاست، سپس به رفع آن نقص ها در درسنامه بپردازید. این کلید موفقیت شما خواهد بود.

به جز زیست شناسی و قسمت های مفاهیم شیمی حتما اینگونه عمل کنید. ابتدا باید یک آزمون جامع حل کنید و سپس با توجه به نتیجه آزمون جامع از مباحثی که اشکال داشتید تست و تمرین بیشتر حل کنید یا بیشتر درسنامه بخوانید. فراموش نکنید این دو هفته هر روزش ۲۴ ساعت هست مثل تمام روز های قبل بنابراین زمان ما محدود است و نمی شود به شکلی جادویی همه مطالب را از اول خواند و تست زد.

برنامه پیشنهادی من برای دو هفته کانون

بسته بندی درس زیست شناسی ( فصول یکم تا پنجم سال دهم + فصول یکم تا هفتم سال یازدهم ) + ( فصول ششم و هفتم سال دهم و فصول هشتم و نهم یازدهم ) جمعا ۱۶ فصل.  { آزمون کانون ۷ فروردین است و من این مطلب را ۲۰ اسفند می نویسم }. شما باید هر روز زیست شناسی بخوانید و اگر دو هفته هم فرصت برای آزمون قرار دهید یعنی ۱۴ جلسه فرصت مطالعه زیست شناسی دارید.

برای زیست شناسی

روز ۱ ( فصل ۱ دهم+ فصل ۲ دهم )

۲ ( فصل ۳ + ۴ )

۳ ( فصل ۵ + جلسه جبرانی سه روز اول )

۴ ( حل آزمون جامع از دهم+ بررسی)

۵ ( فصل ۱+۲ یازدهم )

۶ ( ۳+۴ )

۷ ( ۵+۶)

۸( ۷+ جلسه جبرانی یازدهم )

۹ ( حل آزمون جامع از یازدهم+ بررسی)

۱۰ ( ۵+۶ دهم )

۱۱ ( ۸+۹ یازدهم)

۱۲ ( حل آزمون جامع گیاهی + بررسی)

۱۳ ( حل آزمون جامع ترکیبی از هر دو پایه + بررسی)

۱۴ ( حل آزمون جامع ترکیبی از هر دو پایه+ بررسی)

منابع پیشنهادی من: کتاب درسی+ کتاب نوروز+ کتاب سه سطحی یا کتاب تست خودتان

فیزیک

۱- حل آزمون جامع از فصل اول فیزیک دهم + بررسی ( به روش بازیابی )

۲- حل آزمون جامع از فصل دوم فیزیک دهم+ بررسی ( به روش بازیابی )

۳- حل آزمون جامع از فصل سوم فیزیک دهم + بررسی

۴- حل آزمون جامع از فصل چهارم فیزیک دهم+ بررسی

۵- حل آزمون جامع از فیزیک دهم و بررسی

۶- حل آزمون جامع از فیزیک یازدهم فصل اول+ بررسی

۷- حل آزمون جامع ۲ از فیزیک یازدهم فصل اول+ بررسی

۸-حل آزمون جامع از فیزیک یازدهم فصل دوم+ بررسی

۹-حل آزمون جامع ۲  از فیزیک یازدهم فصل دوم+ بررسی

۱۰-حل آزمون جامع از فیزیک یازدهم فصل سوم+ بررسی

۱۱-حل آزمون جامع ۲  از فیزیک یازدهم فصل سوم+ بررسی

۱۲- حل آزمون جامع ترکیبی از پایه+ بررسی

۱۳- حل آزمون جامع ترکیبی از پایه+ بررسی

۱۴- حل آزمون جامع ترکیبی از پایه+ بررسی

منابع پیشنهادی من: تست های کتاب طول سالتان+ کتاب نوروز+ سه سطحی

شیمی

۱- حفظیات فصل ۱ شیمی دهم

۲- حفظیات فصل ۲ شیمی دهم

۳- حفظیات فصل ۳ شیمی دهم

۴- حفظیات فصل ۱ شیمی یازدهم

۵- حفظیات فصل ۲ شیمی یازدهم

۶- حفظیات فصل ۳ شیمی یازدهم

۷- حل آزمون ترکیبی از مفاهیم و حفظیات پایه

۸- مسائل فصل ۱ شیمی دهم ( آزمون جامع و سپس بررسی مثل بقیه روز ها )

۹- مسائل فصل ۲ شیمی دهم

۱۰- مسائل فصل ۳ شیمی دهم

۱۱- مسائل فصل ۱ شیمی یازدهم

۱۲- مسائل فصل ۲ شیمی یازدهم

۱۳- مسائل فصل ۳ شیمی یازدهم

۱۴- حل آزمون جامع ترکیبی از پایه

نکته مهم: اگر در مسائل احساس ضعف بیشتری می کنید می توانید ابتدا مسائل و سپس مفاهیم را بخوانید.

منابع پیشنهادی: کتاب درسی+ کتاب نوروز+ کتاب تست خودتان

ریاضی

برای ریاضی از روز اول تا روز ۱۴ هر روز حل یک آزمون جامع از پایه و بررسی حل تمرین بیشتر و رفع اشکال آن تا شب.

برنامه پیشنهادی دوم برای ریاضی اگر ضعف دارید. به روش سه روز یکبار

روز اول حل آزمون جامع از کل ریاضی پایه + بررسی کلی و دو جلسه بعدی حل تست بیشتر از مباحث اشکال دار ریاضی.

فراموش نکنید باید با همین روش جلو بروید و اول آزمون سپس رفع اشکال کنید.

منابع پیشنهادی من : آبی کانون+ سه سطحی+ کتاب نوروز یا کتاب تست خودتان

زمین شناسی

هر شب نیم ساعت زمین بخوانید کافیست. فقط سعی کنید هر شب شب قبل را دوره کنید. یعنی شب چهارم سه شب اول را هم دوره کنید و شب ششم پنج شب اول را هم دوره کنید.

گزینه دو

در گزینه دو شما ۵ فروردین باید از کل دروس دهم امتحان دهید، بنابراین وقت بیشتری دارید. در اینجا هم حدود ۱۴ روز فرصت داریم. به شما پیشنهاد می کنم برنامه بچه های قلمچی را اجرا کنید و چند قدم جلو تر باشید ولی این هم برنامه پیشنهادی من برای شماست.

زیست شناسی

روز ۱ فصل اول دهم+ ۱/۲ فصل دوم

۲ ۲/۲ فصل ۲ دهم + مرور ۱/۲ فصل دوم

۳ فصل سوم

۴ فصل چهارم

۵ فصل پنجم

۶ فصل ششم

۷ فصل هفتم

۸ جلسه جبرانی 

۹ جلسه جبرانی

۱۰ حل آزمون جامع از زیست دهم + بررسی

۱۱ حل آزمون جامع از زیست دهم + بررسی

۱۲ حل آزمون جامع از زیست دهم + بررسی

۱۳ حل آزمون جامع از زیست دهم + بررسی

۱۴ حل آزمون جامع از زیست دهم + بررسی

منابع پیشنهادی: بانک تست گزینه دو یا کتاب نوروز قلمچی یا کتاب تست خودتان


فیزیک

۱ حل آزمون جامع از فیزیک و اندازه گیری + بررسی

۲ حل آزمون جامع از فصل دوم + بررسی

۳ حل آزمون جامع از فصل دوم + بررسی

۴ حل آزمون جامع از فصل دوم + بررسی

۵حل آزمون جامع از فصل سوم + بررسی

۶ حل آزمون جامع از فصل سوم + بررسی

۷ حل آزمون جامع از فصل سوم + بررسی

۸ حل آزمون جامع از فصل چهارم + بررسی

۹ حل آزمون جامع از فصل چهارم + بررسی

۱۰ حل آزمون جامع از فصل چهارم + بررسی

۱۱ حل آزمون جامه از کل پایه دهم + بررسی

۱۲ حل آزمون جامه از کل پایه دهم + بررسی

۱۳ حل آزمون جامه از کل پایه دهم + بررسی

۱۴ حل آزمون جامه از کل پایه دهم + بررسی

منابع پیشنهادی: بانک تست گزینه دو یا کتاب نوروز قلمچی یا کتاب تست خودتان

شیمی

۱- حفظیات و مفاهیم فصل اول دهم

۲- حفظیات و مفاهیم فصل اول دهم

۳- حفظیات و مفاهیم فصل دوم دهم

۴- حفظیات و مفاهیم فصل دوم دهم

۵- حفظیات و مفاهیم فصل سوم دهم

۶- حفظیات و مفاهیم فصل سوم دهم

۷- مسائل فصل ۱ دهم

۸- مسائل فصل ۱ دهم

۹-مسائل فصل ۲ دهم

۱۰- مسائل فصل ۲ دهم

۱۱- مسائل فصل ۳ دهم

۱۲- مسائل فصل ۳ دهم

روز ۱۳ و ۱۴- حل آزمون های جامع و ترکیبی از کل دهم

نکته: به نظر من شاید لازم باشد یکی از جلسات فصل اول دهم را بدهید به آن فصلی که در آن احساس ضعف بیشتری دارید. یا اگر در مسائل ضعیف هستید مفاهیم را سریع تمام کنید و بروید سراغ مسائل یا اصلا اول از مسائل شروع کنید!


ریاضی


برای ریاضی از استراتژی قلمچی استفاده کنید. و زمین شناسی هم به همین صورت.


موفق باشید. و اگر نیاز به آموزش بیشتر در مورد دوران عید و مطالعه در این روز ها دارید حتما در این کلاس عیدی شرکت کنید. من در این کلاس خیلی مفصل تر در مورد عید و مطالعه در عید صحبت خواهم کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از کلاس عیدی آنلاین استاد گلی کلیک کنید.


 

اگر در دوران عید نیاز به مشاوره خصوصی داشتید حتما به صفحه مشاوره خصوصی با من سری بزنید!

جهت ورود به صفحه ثبت نام مشاوره خصوصی لطفا کلیک کنید

5 6 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها