شما در این صفحه میتوانید نظرات برخی از دانشجویان موفق را مطالعه کنید که از مشاوره های تحصیلی استاد گلی استفاده کرده اند،بدیهی است این نظرات فقط نظرات عده ای از دانشجویان موفق میباشند و امکان ثبت نظر همه عزیزان نیست امیدواریم لذت ببرید و تایید این دانشجویان موفق شک و تردید شمارا برای شرکت در دوره های مشاوره رفع بکند،این صفحه به صورت مرتب بروز رسانی میشود

پروفایل منعلاقمندی هاسبد خرید