درباره ما


consolated

تمامی خدماتی که مرکز مشاوره تحصیلی استاد گلی ارائه میدهد:

مشاوره و راهنمایی خصوصی تحصیلی ، دعوت برای سخنرانی و برگزاری همایش

ارتباط با ما از طریق تلگرام
09211017939
@psychologist_ahmadi95
محل برگزاری جلسات آموزشی:خیابان نوفل لوشاتو،خیابان مسعود سعد،پردیس علم و فناوری
استاد گلی،دانش آموخته انسان شناسی از دانشگاه تهران،دارای مدرک تخصصی مشاوره از آکادمی رلیانس فرانسه،نویسنده کتاب کنکورت را ببوس،مشاور و سخنران در مدارس تهران
خانم احمدی: روان شناس بالینی